Title Image

Privacy verklaring
Healthsupport4you

ver­sie janu­a­ri 2024

Healthsupport4you respecteert jouw privacy en zorgt dat jouw persoonlijke gegevens worden met zorgvuldigheid behandeld. De regels die voortvloeien uit privacy wet- en regelgeving zijn leidend. Deze privacy verklaring legt uit hoe healthsupport4you jouw gegevens verwerkt.

 

Toepassing

Deze privacy verklaring is van toepassing voor de volgende categorieën personen:

 • Bezoekers van de website www.health-support4you nl.

 • Potentiële cliënten.

 • Cliënten die in behandeling zijn bij Healthsupport4you.

 • Verwijzers.

 • Alle overige personen die contact opnemen met Healthsupport4you.

 

Verwerking van gegevens

Healthsupport4you verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke gegevens die via het contactformulier van de website zijn ingevuld.

 • Persoonsgegevens die een betrokkene zelf mondeling, telefonisch of digitaal gedurende een behandelovereenkomst verstrekt.

 • Opgevraagde informatie bij andere hulpverleners of verwijzers (met toestemming van betrokkene).

 • Persoonsgegevens die voortkomen uit video opnames van sessies in het kader van supervisie en Ehealth modules.

 • NAW-gegevens van verwijzer en/of betalende klant.

 

Doeleinden verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt met de volgende doeleinden:

 • Het leggen en onderhouden van contact.

 • Het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst.

 • Administratie en facturatie.

 • Het bijhouden van gebruikersstatistieken op de website zoals aantal bezoekers; pagina’s die het meest bezocht worden en duur van het bezoek. Het gaat om generieke rapportages die niet individueel herleidbaar zijn.

 

Rechtsgrond

Healthsupport4you verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming van betrokkene.

 • Uitvoering van ‑of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst.

 • Wettelijke verplichting, zoals het bijhouden van een medisch dossier of het registreren van een BSN nummer.

 • Een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld het toesturen van informatie na aanmelding voor een cursus.

 

Verwerkers

Healthsupport4you kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners inschakelen, die uitsluitend volgens strikte instructies de gegevens verwerken. Zo wordt bijvoorbeeld de financiële administratie uitbesteed aan een externe boekhouder. Healthsupport4you sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Persoonsgegevens delen met derden

De gesprekken bij Healthsupport4you zijn strikt vertrouwelijk en vallen onder het beroepsgeheim. Informatie aan derden wordt alleen verstrekt na schriftelijke toestemming, dit geldt ook voor naaste betrokkenen.

 

Bewaren van gegevens

 • Healthsupport4you maakt gebruik van een elektronisch patiënten dossier (Praktijkdata) waarin jouw persoonlijke gegevens en alles wat met de behandeling te maken heeft, wordt opgeslagen. Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is. Je hebt recht op inzage, rectificatie en verwijderen van jouw dossier. De wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers is 15 jaar. Na deze termijn wordt het dossier vernietigd. Wanneer je jouw dossier eerder vernietigd wilt hebben, kun je hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Bij de vernietiging van het dossier zijn een aantal regels en uitzonderingen die in acht genomen moeten worden en die besproken zullen worden na het ontvangen van het schriftelijke verzoek tot vernietiging.

 • Financieel administratieve gegevens worden 7 jaar na vastlegging van de gegevens bewaard.

 • Contactgegevens van potentiële cliënten worden bewaard zo lang het contact duurt en tot duidelijk is geworden of er een behandelovereenkomst gaat ontstaan.

 

Rechten

Healthsupport4you is op de hoogte van jouw rechten omtrent persoonsgegevens en wil jou hierop wijzen en deze respecteren. Je hebt ten alle tijde recht op inzage, rectificatie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Ook kun je de verwerking hiervan beperken en/of bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Health-support4you zal je actief informeren over de mogelijkheid van een privacy verklaring volgens de Nederlandse Zorg Autoriteit waardoor er sprake is van een minimale vorm van data uitwisseling met de Nederlands Zorg Autoriteit (t.a.v. zorgzwaarte typering) en de zorgverzekeraar (minimale set van gegevens op de factuur).

Healthsupport4you is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Deze privacy verklaring kan ten alle tijde gewijzigd worden. Het is verstandig deze verklaring regelmatig na te lezen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen. Wanneer je nog vragen hebt na het doorlezen van deze privacy verklaring, of in algemene zin vragen over dit onderwerp hebt, kun je contact opnemen via carin.​schroder@​health-​support4you.​nl.