Title Image

Tarieven en vergoedingen
Healthsupport4you

ver­sie 10 mei 2022

Er zijn een aantal mogelijkheden om de gesprekken bij Healthsupport4you te betalen.

 

Vergoeding via de zorgverzekering

Healthsupport4you biedt basis generalistische zorg, maar heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Contractvrije zorg houdt in dat je zelf de factuur indient bij de zorgverlener en zelf betaalt aan de zorgverlener. Je ontvangt per kwartaal een factuur. Afhankelijk van de polis die je hebt worden de kosten geheel of gedeeltelijk worden vergoed.

 

Bij een polis met een vrije zorg keuze (restitutiepolis) worden de kosten meestal volledig vergoed. Bij een budgetpolis of een natura polis worden de kosten 65% tot 80% vergoed.

 

Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit is een zorgkostenmodel waar zorgverleners in de GGZ zich aan dienen te houden. De tarieven die hier aan gekoppeld zijn worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld en jaarlijks is er een eigen risico van 385 euro. De kosten van een psycholoog kunnen sterk verschillen, afhankelijk van de duur en het soort sessie (diagnostiek of behandeling) en het soort psycholoog (GZ-psycholoog of psycholoog NIP). In de praktijk kost een sessie bij een psycholoog tussen de 90 en 140 euro per uur, met uitschieters naar boven voor de diagnostiek sessies. Een behandeltraject neemt over het algemeen tussen de 8 en12 sessies in beslag.

 

 

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk. Daarnaast moet de verwijzer een vermoeden van een diagnose volgens de DSM‑V uitspreken.

 

Houdt er rekening mee dat jouw eigen risico wordt aangesproken. Informeer voorafgaand aan het traject bij jouw zorgverzekering hoeveel je precies vergoedt krijgt bij ongecontracteerde zorg.

 

Wil je meer weten over contractvrije psychologen kijk dan op con​tract​vri​je​psy​cho​loog​.nl

 

 

Particuliere vergoeding

Je betaalt de kosten zelf. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. Een los consult van 45 minuten kost € 120.  Elk kwartaal krijg je een factuur toegestuurd.

 

Zakelijk traject via de werkgever
Werkgevers hebben vaak een budget voor (psychologische) ondersteuning voor hun medewerkers. Na een intake zal dan een offerte aan de werkgever gestuurd worden. Na akkoord op de offerte door de werkgever, kan het traject starten.

 

Voor alle opties geldt dat, je de afspraak uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het gesprek telefonisch kan annuleren. Bij niet tijdige afmelding wordt 50 euro in rekening gebracht. Dit kan niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.