Title Image

Tarieven en vergoedingen
Healthsupport4you

ver­sie febru­a­ri 2021

Er zijn een aantal mogelijkheden om de gesprekken bij Healthsupport4you te betalen.

 

Vergoeding via de zorgverzekering

Healthsupport4you biedt basis generalistische zorg, maar heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat afhankelijk van jouw polis  de kosten geheel of gedeeltelijk worden vergoed.

 

Bij een polis met een vrije zorg keuze (restitutiepolis) worden de kosten meestal volledig vergoed. Bij een budgetpolis of een natura polis worden de kosten 65% tot 80% vergoed.

 

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk. Daarnaast moet de verwijzer een vermoeden van een diagnose volgens de DSM‑V uitspreken.

 

In de generalistische Basis GGZ bestaan drie zorgtrajecten waaruit gekozen kan worden: kort (3 tot 4 sessies): € 522,13, middel (5 tot 8 sessies): € 885,01 of intensief (9 tot 12 sessies): € 1434,96. Een afgebroken traject (na 1 of 2 sessies) kost € 228,04. De tarieven zijn gebaseerd op directe tijd (sessies) en indirecte tijd (rapportage).

 

Houdt er rekening mee dat jouw eigen risico wordt aangesproken. Informeer voorafgaand aan het traject bij jouw zorgverzekering hoeveel je precies vergoedt krijgt bij ongecontracteerde zorg.

 

Je ontvangt per maand een voorschotfactuur. Aan het einde van het traject, ontvang je een totaalfactuur die je kunt indienen bij jouw zorgverzekeraar. Wil je meer weten over contractvrije psychologen kijk dan op con​tract​vri​je​psy​cho​loog​.nl

 

 

Particuliere vergoeding

Je betaalt de kosten zelf. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. Een los consult van 45 minuten kost € 100. Dit is conform de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor vrijgevestigde psychologen. Elke maand krijg je een factuur toegestuurd.

 

Zakelijk traject via de werkgever
Werkgevers hebben vaak een budget voor (psychologische) ondersteuning voor hun medewerkers. Na een intake zal dan een offerte aan de werkgever gestuurd worden. Na akkoord op de offerte door de werkgever, kan het traject starten.

 

Voor alle opties geldt dat, je de afspraak uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het gesprek telefonisch kan annuleren. Bij niet tijdige afmelding wordt 50% van het uurtarief in rekening gebracht. Dit kan niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.